&noscript=1" /> Fokus på klimaet

Fokus på klimaet

Hos ICANIWILL kerer vi os om vores klode og ønsker at bevare den, så den kan dække kommende generationers behov. For at opnå det er vi nødt til at gøre noget, så vi sikrer os, at vi begrænser den globale opvarmning til maksimalt 1,5 °C over det præindustrielle niveau.


Derfor har vi sat nogle ambitiøse klimamål for at reducere vores udledning og skabe en mere bæredygtig tøjindustri.

KPI'er

100%
kompensation for CO2-udledninger hvert år startende fra 2020
35%
reduktion i CO2-udledningen per produkt inden 2025
Klimakortlægning

Forandring starter med viden. Derfor har vi sammen med klimastrategerne hos ZeroMission målt CO2-udledninger fra alle relevante aktiviteter i vores værdikæde. Dette blev gjort i overensstemmelse med GHG Protocol Corporate Standards, herunder anvendelsesområderne 1, 2 og 3 i deres helhed, hvor:

Anvendelsesområde 1: omfatter direkte emissioner fra ejede eller kontrollerede kilder

Anvendelsesområde 2: omfatter indirekte emissioner fra købt elektricitet, varme og køling

Anvendelsesområde 3: omfatter indirekte emissioner fra alle andre opstrøms- og nedstrømsaktiviteter i vores værdikæde lige fra produktfremstilling til levering til forbrugere.

Klimakompensation

Selvom vi ønsker at handle hurtigt, så tager forandringer tid. Derfor er vi fast besluttede på at kompensere for alle vores beregnede udledninger, mens vi arbejder mod vores langsigtede mål. Tidligere på året kompenserede vi 100% af vores beregnede 2020-udledninger fra alle områder ved at købe kulstofkreditter.

Indtægterne fra vores kulstofkreditter bliver investeret i PlanVivo-projektet Scolel’te, som bidrager til skovlandbrug, skovrejsning og genplantning i Mexico, idet man samtidig bidrager med sociale, miljømæssige og økonomiske goder til lokalsamfundene.

Klimastrategi

Selvom det er vigtigt at klimakompensere, så er det også nødvendigt at nedbringe CO2-udledningen generelt for at bekæmpe den igangværende miljømæssige krise. Derfor har vi udtænkt en klimastrategi i overensstemmelse med videnskabelig forskning for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det præindustrielle niveau.

Vi har en målsætning om at reducere vores absolutte udledning inden for anvendelsesområde 1 og 2 med 20 % hver inden 2025 og reducere udledningerne inden for anvendelsesområde 3 med 30 % per enhed af bruttofortjenesten inden 2025. Oversat til et mere forståeligt mål går det ud på at reducere vores udledninger med 35 % per produkt solgt inden 2025.

Klimahandlinger

For at nå vores klimamål for 2025 er vi nødt til at handle konkret.

Vigtige handlinger på vores roadmap omfatter at:

 • øge sporbarheden i forsyningskæden
 • gå over til genbrugte og mere bæredygtige materialer
 • reducere flyvetransport af produkter fra fabrikkerne til vores lager
 • gå over til 100 % vedvarende energi og varme på alle lokaliteter (i Sverige såvel som på vores tier 1-leverandørfabrikker)

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America