KLIMAFOKUS


Hos ICANIWILL gør vi vores bedste for at arbejde bæredygtigt for at bevare vores planet, så den kan opfylde fremtidige generationers behov. For at gøre det skal vi sørge for at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 1,5° C over det førindustrielle niveau.

Vi har derfor sat ambitiøse klimamål for at reducere vores emissioner og være en del af en mere bæredygtig tøjindustri.

KPIs

100%

udligning af CO2-udledning hvert år fra 2020

35%

reduktion i CO2-udledningen per produkt inden 2025

Klimaberegninger

Sammen med klimastrateger hos ZeroMission beregner vi vores årlige CO2-udledning fra alle aktiviteter i vores værdikæde. Dette gøres i henhold til GHG Protocol Corporate Standards inklusive hele område 1, 2 og 3, hvor:

Område 1 omfatter direkte emissioner fra ejede eller styrede kilder

Område 2 omfatter indirekte emissioner fra indkøbt el, varme og køling

Område 3 inkluderer indirekte emissioner fra alle andre upstream- og downstream-aktiviteter i vores værdikæde, fra råmateriale til den endelige levering til slutforbrugere

Klimastrategi

Med udgangspunkt i vores første klimaberegning opstillede vi en strategi for hurtigst muligt at reducere vores miljøbelastning.

Vores mål er at reducere vores absolutte emissioner i både område 1 og 2 med 42 % inden 2030, og at reducere vores område 3-emissioner med 50 % pr. bruttofortjenesteenhed inden 2030. Det udmønter sig i en 55 % emissionsreduktion per produkt inden 2025.

Vi har allerede reduceret vores udledninger med 35 % pr. produkt fra 2020 til 2022 og har dermed nået 63 % af vores langsigtede mål for 2030 på blot to år. Vi forventer yderligere reduktioner i de kommende år, men er klar over, at de vil ske langsommere, da vi til at starte med har høstet de lavest hængende frugter, hvilket skaber de hurtigste resultater på kort tid

Klimahandling

For at nå vores klimamål er vores fokusområder:

  • At øge sportbarhed af forsyningskæden
  • At skifte til genanvendte og mere bæredygtige materialer
  • At reducere andelen af flytransport af produkter fra fabrikker til vores lager
  • At skifte til 100 % vedvarende energi i vores vigtigste faciliteter (i Sverige såvel som på vores største fabrikker)

Klimakompensation

For at accelerere effekten af vores klimaarbejde frem til 2025 udligner vi vores udledning som et supplement til vores emissionsreduktionsstrategi.

Vi har kompenseret for 100% af vores beregnede emissioner to år i træk, og vi planlægger at fortsætte med det i de kommende år.

Projekter vi har investeret i:

  • 2020 Scolel’te, Mexico – PlanVivo Foundation
  • 2021 Trees for Global Benefit, Uganda – PlanVivo Foundation
  • 2021 – ADES solspisar, Madagaskar – Gold Standard

Ved at investere i disse projekter har vi bidraget til reduktion og optagelse af CO2 fra atmosfæren.