BÆREDYGTIG FORSYNINGSKÆDE


At finde en løsning med en mere bæredygtig forsyningskæde i både upstream- og downstream-aktiviteter er en vigtig del af rejsen mod en mere bæredygtig fremtid. Dette omfatter både miljømæssige og sociale aspekter, så vi kan fortsætte med at producere og sælge kvalitetsprodukter, mens vi respekterer vores planet og de mennesker, der er involveret i vores forretning.

KPIs

80%

sporbarhed i forsyningskæden inden 2025

98%

transport med båd, jernbane eller vej inden 2025

100%

fossilfrie eller klimakompenserede leverancer inden 2025

Leverandører og Produktion

Vi arbejder tæt sammen med nøje udvalgte leverandører over hele verden. Sammen forbedrer vi konstant materialer, produktionsprocesser og arbejdsforholdene på fabrikkerne. Vores leverandørkodeks er specifikt skræddersyet til vores krav, og hjælper os med at strukturere denne forbedring. Det sikrer, at vores leverandører respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, arbejdsforhold og miljøbeskyttelse i henhold til UN Global Compacts ti principper.

Leverandører må heller ikke bruge farlige kemikalier og stoffer, der er opført i EU-direktivet REACH, og skal opfylde minimumskravene i retningslinjerne fra Sweden Textile Water Initiative (STWi).

Kravene tjekkes ved tredjepartsauditter, og vi arbejder sammen med vores leverandører for at sikre, at de har viden og kapacitet til at overholde vores adfærdskodeks. Vores leverandørers fabrikker gennemgår også årlige audits i henhold til Amforis eller Sedex’ standarder, og vi følger sammen op på resultaterne.

ICANIWILL Human rights report

Transport

I løbet af 2020 flyttede vi en stor del af produkternes transport med fly til vores lager over på andre transportformer, hvilket førte til en reduktion af andelen af flytransporter med 60 procentpoint fra 2019 til 2021.

Vores mål er at reducere andelen af transport med fly til 2 % af al transport i 2025.

Vi har også arbejdet sammen med vores leveringspartnere for at finde de mest bæredygtige leveringsalternativer til vores kunder. Læs mere om dette nedenfor.

Sporbarhed

Evnen til at spore information tilbage i vores forsyningskæde er afgørende for at kunne træffe velfunderede beslutninger.

Vi arbejder derfor på at øge sporbarheden af vores forsyningskæde, og har sat et mål om at nå 80 % sporbarhed i 2025.

Det betyder, at vores produkter i gennemsnit skal kunne spores til mindst 80 % af deres værdikæde, hvor 100 % betyder, at vi har adgang til al information om, hvor præcis alle produktets komponenter er fra, helt ned til råvarerne.

Mere om hvordan vi arbejder med bæredygtige leveringsalternativer

Bring

Alle pakke-, hjemme- og kurerleverancer fra Bring's terminaler er fossilfri i Stockholm, Malmø, Göteborg og Linköping. Bring arbejder også på at udfase fossile køretøjer i andre byer og er en del af det tværgående samarbejde Älskade Stad, der fremmer mere bæredygtige miljøalternativer, der gavner et levende bymiljø.

Budbee

Hver Budbee-levering klimakompenseres, og alle pakkeleverancer er fossilfri, i de større byer. Budbee har også fremmet andre grønne initiativer, som designet af grønne terminaler, installation af fossilfrie brændstofstationer ved terminalerne og implementering af flere budcykler på alle markeder. Du kan læse mere om Budbees bæredygtighedsarbejde HER.

DHL Express

Alle vores forsendelser med DHL Express er klimaneutrale. Ved at bruge DHL GOGREEN, investerer vi i klimabeskyttende projekter i forskellige regioner, over hele kloden, og understøtter en række projekter i kategorierne "energieffektivitet", "vedvarende energi" og "genplantning / skovrejsning". DHL insisterer på høje standarder, og de valgte klimabeskyttelsesprojekter er baseret på deres værdi for hhv. miljøet og de lokale samfund. Miljøbeskyttelse står højt på DHLs dagsorden, der har et ambitiøst miljømål om nul emissioner inden 2050. Læs mere om DHL's bæredygtige initiativer HER.

DHL Freight

Vi bruger SkickaGrönt til alle forsendelser med DHL Freight. SkickaGrönt er en klimasmart løsning, der fremmer overgangen til mere klimavenlige køretøjer, inden for det svenske transportnet. Hver eneste gang, du vælger DHL SkickaGrönt, producerer DHL tilsvarende ton-kilometer med klimavenlig teknologi og/eller vedvarende brændstoffer i det svenske transportnet. Læs mere om DHL SkickaGrönt HER.

Posti

Bæredygtighed er en nøglekomponent i Postis forretningsstrategi. Posti var verdens første 100% kulstofneutrale postfirma, og alle Postis produkter er 100% kulstofneutrale. Se mere om Postis bæredygtighedsarbejde lige HER.

PostNord

Forsendelser med PostNord myPack klimakompenseres og bidrager til overgangen til vedvarende energi, ved at investere i energi- og klimabesparende projekter i udviklingslande. Det sker via FN-certificerede CDM-projekter (Clean Development Mechanism). PostNords leverancer er også fossilfri i dele af Sveriges større byer, og PostNord arbejder på at blive fossilfri inden 2030. Se mere om PostNords bæredygtighedsarbejde lige HER.